Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną – fakty i mity

1 marca, 2023

Produkcja zielonej energii z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych stała się w ostatnich latach jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej energetyki. Niejeden właściciel działki rolnej otrzymał już propozycję dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną. Wielu z nich wciąż jednak obawia się tego typu rozwiązania, ponieważ słyszeli o licznych oszustwach przy dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę. Spróbujmy się dziś nad tym pochylić i rozprawmy się wszelkimi mitami w tej sprawie.

Dzierżawa gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną – czy jest korzystna dla dzierżawiającego?

Rolnicy dysponujący sporą powierzchnią gruntów rolnych coraz częściej trafiają na ogłoszenia inwestorów oraz pośredników poszukujących gruntów rolnych pod dzierżawę farm fotowoltaicznych. Chociaż na pierwszy rzut oka może to wydawać się bardzo skomplikowanym procesem, to w rzeczywistości dzierżawa gruntu często jest bardzo opłacalna dla wynajmującego, ponieważ inwestorzy oferują opłacanie czynszu w zamian za możliwość korzystania z ziemi. Ceny dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę są bardzo zróżnicowane, jednak zazwyczaj są to kwoty na poziomie 8 000-10 000 zł rocznie za 1 ha ziemi. 

Ważne są tu również podatki związane z dzierżawą gruntu pod fotowoltaikę, czyli podatek od nieruchomości – budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (nakładany na właściciela instalacji fotowoltaicznej) oraz podatek od nieruchomości – gruntu związanego z działalnością gospodarczą, który ponosi właściciel działki.

Sporym udogodnieniem dla rolnika, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne ceny prądu, jest możliwość częściowego rozliczenia dzierżawy. Co to oznacza? W praktyce wiąże się to z tym, że zamiast opłacać pełną kwotę czynszu rolnik może otrzymać od inwestora pewną ilość energii elektrycznej do wykorzystania. Niestety, tego typu proceder jest niejednokrotnie wykorzystywany w oszustwach przy dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę. By tego uniknąć, konieczne jest odpowiednie skonstruowanie umowy pomiędzy rolnikiem a inwestorem.

O czym warto pamiętać podczas dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę?

Przed podjęciem decyzji o dzierżawie gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną i przed podpisaniem umowy wynajmujący powinien skonsultować się z prawnikiem. Dokument ten często jest podpisywany nawet na 29 lat, dlatego ważne jest, by wszelkie zapisy były korzystne dla obu stron. Wśród najważniejszych kwestii, które warto uwzględnić w umowie o dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę wymienić należy:

  • ustanowienie przedmiotu umowy;
  • sposób realizacji przedmiotu umowy;
  • obowiązki inwestora;
  • sposób demontażu paneli fotowoltaicznych;
  • służebność przesyłu.

Jakie wymogi musi spełniać grunt rolny pod fotowoltaikę?

Na koniec warto podkreślić, że nie wszystkie ziemie mogą być wykorzystywane pod budowę farmy fotowoltaikę. Chociaż do tego celu przeznacza się głównie tzw. nieużytki oraz grunty o niskiej klasie (IV, V, VI), to muszą one spełniać pewne wymagania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa działki te powinny spełniać następujące kryteria:

  • powierzchnia działki – grunt pod budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW powinien mieć co najmniej 2 ha, a jego szerokość nie może być mniejsza niż 50 m;
  • układ działki – najlepszym wyborem są działki płaskie lub nachylone w stronę południową, które zapewniają najwyższy stopień nasłonecznienia. Nie zaleca się z kolei budowy farmy na działkach umieszczonych od północnej strony wzgórza;
  • odległość działki od linii energetycznej, która powinna wynosić maksymalnie 200 m;
  • droga dojazdowa, która ma zapewnić dojazd ciężkiego sprzętu na działkę.

Jak widać, dzierżawa gruntu rolnego pod farmę fotowoltaiczną może być bardzo dobrym sposobem dla dzierżawiącego na wykorzystanie nieużytków i gruntów niższej klasy. Przed podjęciem decyzji o tego typu inwestycji warto jednak skonsultować się z prawnikiem, by mieć pewność, że dany grunt może być wykorzystany pod budowę farmy fotowoltaicznej, a warunki umowy są korzystne dla rolnika.

Może Cię również zainteresować

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. 
Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące fotowoltaiki i oze.
© 2023 EKOPRIME. Wszystkie prawa zastrzeżone.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
phone-handsetbubblemagnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram