Umowy PPA w fotowoltaice. Czym się charakteryzują i co je wyróżnia?

3 lutego, 2023

Każdego roku obserwujemy wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym. Widać to m.in. na przykładzie Polski, gdzie liczba inwestorów decydujących się na budowę farm fotowoltaicznych systematycznie rośnie. Równocześnie coraz popularniejsze stają się umowy PPA, które podpisywane są pomiędzy producentem energii a odbiorcą. Czym jest tego typu dokument i jakie wiążą z nim korzyści oraz wyzwania?

Umowa PPA OZE – co to takiego?

Umowa PPA (ang. Power Purchase Agreement) to rodzaj umowy cywilnoprawnej związanej z zakupem energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Zgodnie z dyrektywą RED II jest to: „umowa, na podstawie której osoba fizyczna lub prawna zgadza się na zakup odnawialnej energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii elektrycznej”. Warto przy tym podkreślić, że polskie ustawodawstwo nie reguluje kwestii umów PPA, w związku z czym przyjmują one formę dwustronnej umowy cywilnoprawnej regulowanej przez Kodeks cywilny.

Na czym polega umowa PPA w praktyce? Posłużmy się w tym celu prostym przykładem. Firma produkuje farmę fotowoltaiczną, a wytwarzaną w niej energię może sprzedawać do sieci w ramach systemu aukcji OZE lub sprzedać ją drugiemu podmiotowi w ramach umowy PPA. Decydując się na to drugie rozwiązanie, firma jest w stanie zarobić więcej niż w przypadku aukcji OZE, natomiast podmiot kupujący płaci mniej i ma zapewnioną większą stabilność cen niż w przypadku zakupu energii bezpośrednio z sieci.

Rodzaje umów PPA

Brak konkretnej regulacji prawnej, jak również chęć odpowiadania na zróżnicowane potrzeby stron transakcji sprawia, że obecnie spotykamy się z wieloma rodzajami umów PPA. Ze względu na miejsce wytwarzania energii wyróżnia się:

  • umowy on-site, które podpisywane są wtedy, gdy nabywca pobiera energię elektryczną bezpośrednio od producenta (bez pośredników);
  • umowy off-site, w których producent korzysta z usług pośrednika dostarczającego energię do odbiorcy;
  • umowy near site direct wire, w przypadku których instalacja fotowoltaiczna nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy, jednak jest blisko, np. na sąsiedniej posesji.

W zależności od liczby stron podpisujących umowę PPA możemy mówić o:

  • umowach multi-seller – sytuacja, w której kilku producentów energii z OZE sprzedaje ją jednemu odbiorcy na podstawie tej samej umowy;
  • umowach multi-buyer – jeden producent sprzedaje energię kilku odbiorcom, jednak na warunkach tej samej umowy.

Umowy PPA – zalety i wady

Umowy PPA OZE stanowią obecnie jeden z głównych trendów energetycznych. Jak wynika z danych Bloomberg BNEF, tylko w 2020 roku rynek umów PPA wzrósł o 18%. Rosnąca popularność tego rozwiązania wynika głównie z dużej elastyczności dla obu stron podpisujących kontrakt, które mogą dopasowywać warunki umowy do indywidualnych potrzeb. Co ważne, umowy na sprzedaż energii z OZE zapewniają (zarówno odbiorcom, jak i sprzedawcom) prognozowaną cenę energii, co pozwala na skuteczniejsze podejmowanie decyzji długoterminowych.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że umowa PPE zapewnia minimalne ryzyko związane z brakiem zbytu (ze strony producenta) lub wzrostu cen zakupu (po stronie odbiorców). Odbiorcy mogą również znacznie ograniczyć ślad węglowy, a przy tym budować swój wizerunek marki ekologicznej, która dba o środowisko.

Niestety, przed umowami PPE wciąż stoi wiele wyzwań. Kluczową kwestią pod tym względem jest niestabilność i nieprzewidywalność polskiego ustawodawstwa. Jak widać w ciągu ostatnich lat, politycy wykazują się sporą niekonsekwencją w związku z polityką klimatyczno-energetyczną, a brak konkretnych rozwiązań prawnych dla umów PPA sprawia, że wiele osób wciąż obawia się nawiązywania tego typu kontraktów. Pomimo wszystko prognozy dla umów PPA wyglądają dość optymistycznie i wskazują, że już niedługo będzie to standardowy model biznesowy dla wytwórców energii z OZE.

Może Cię również zainteresować

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. 
Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące fotowoltaiki i oze.
© 2023 EKOPRIME. Wszystkie prawa zastrzeżone.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
phone-handsetbubblemagnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram