Sprawdź kim jest wirtualny prosument

27 czerwca, 2024

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak możesz czerpać korzyści z energii odnawialnej bez konieczności montowania paneli fotowoltaicznych na dachu swojego domu? Odpowiedzią jest wirtualny prosument! To nowoczesne podejście, które pozwala konsumentom korzystać z energii produkowanej przez zdalne farmy fotowoltaiczne lub wiatrowe, zyskując zniżki na rachunkach za prąd i wspierając ochronę środowiska. Przekonaj się, jak działa ta innowacyjna koncepcja, od kiedy jest dostępna i czy naprawdę się opłaca.

Kim jest wirtualny prosument?

Wirtualny prosument to nowoczesna koncepcja w branży energetycznej, która pozwala konsumentom energii uczestniczyć w produkcji energii odnawialnej bez konieczności posiadania własnych instalacji, takich jak panele fotowoltaiczne na dachu. Tradycyjny prosument produkuje energię na własnym terenie i bezpośrednio ją konsumuje lub sprzedaje nadwyżki do sieci. Wirtualny prosument, z kolei, korzysta z energii produkowanej przez zdalne instalacje OZE, często będące częścią większych farm fotowoltaicznych lub wiatrowych.

Dzięki technologii i systemom zarządzania energią wirtualny prosument może cieszyć się korzyściami płynącymi z odnawialnych źródeł energii, nawet jeśli mieszka w miejscu, gdzie instalacja paneli fotowoltaicznych jest niemożliwa lub nieopłacalna. Energia produkowana przez te zdalne instalacje jest rozliczana w ramach systemu net-metering, a wirtualny prosument otrzymuje zniżki na rachunkach za energię elektryczną, proporcjonalne do ilości energii, którą „wirtualnie” wyprodukował.

Od kiedy wirtualny prosument?

Koncepcja wirtualnego prosumenta zaczęła zyskiwać na popularności na początku XXI wieku wraz z rozwojem technologii smart grid i rosnącym zapotrzebowaniem na bardziej zrównoważone źródła energii. Ważne kroki milowe obejmują wprowadzenie regulacji prawnych w różnych krajach, które umożliwiły rozwój tej koncepcji.

W Polsce możliwość zostania wirtualnym prosumentem została wprowadzona w 2021 roku. Było to częścią szerszych reform energetycznych mających na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym oraz umożliwienie większej liczbie obywateli korzystania z zielonej energii. Rządy wielu innych krajów, w tym Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych, również wprowadziły podobne regulacje, wspierając rozwój społeczności energetycznych i modeli wirtualnego prosumenta.

Do ustawy o odnawialnych źródłach energii mają jednak zostać wprowadzone regulacje przesuwające termin wejścia w życie przepisów dotyczących wirtualnego prosumenta. W najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje przesunięcie terminu wprowadzenia koncepcji wirtualnego prosumenta, która umożliwia wytwarzanie energii w instalacji oddalonej od odbiorcy energii i pomniejszanie w ten sposób kosztów energii zużywanej w jego punkcie poboru. Nowy termin wprowadzenia wirtualnego prosumenta został zaplanowany na 2 lipca 2025 roku.

Resort klimatu tłumaczy, że instytucja wirtualnego prosumenta energii odnawialnej jest ściśle związana z funkcjonowaniem Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE). CSIRE, kompleksowa baza danych krajowego rynku energii, miała pierwotnie zostać wdrożona w połowie 2024 roku, ale jej implementacja została przesunięta na połowę następnego roku. System ten ma służyć do przetwarzania informacji o rynku energii na potrzeby realizacji procesów rynkowych oraz wymiany informacji między użytkownikami systemu elektroenergetycznego. Według urzędników ministerstwa, bez funkcji przetwarzania informacji o rynku energii w systemie CSIRE, prowadzenie rozliczeń wirtualnego prosumenta jest niemożliwe.

Wirtualny prosument – czy to się opłaca?

Bycie wirtualnym prosumentem niesie ze sobą wiele korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Przede wszystkim, nie ma konieczności ponoszenia wysokich kosztów początkowych związanych z zakupem i instalacją własnych paneli fotowoltaicznych. Wirtualny prosument może inwestować w udziały w farmach słonecznych lub wiatrowych, co jest znacznie bardziej dostępne finansowo.

Korzyści ekonomiczne obejmują obniżenie rachunków za energię elektryczną. Dzięki systemowi net-metering energia wyprodukowana przez zdalne instalacje jest uwzględniana w rozliczeniach, co pozwala na znaczące oszczędności. Dodatkowo inwestycja w odnawialne źródła energii może przynieść zyski w postaci dywidend z tytułu udziałów w farmach energetycznych.

Ekologiczne korzyści są również znaczące. Wirtualni prosumenci przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, wspierając tym samym walkę ze zmianami klimatycznymi. Angażując się w produkcję zielonej energii, wspierają rozwój zrównoważonej energetyki i przyczyniają się do poprawy jakości środowiska.

Wirtualny prosument to innowacyjna koncepcja, która umożliwia szerokiemu gronu konsumentów uczestnictwo w produkcji energii odnawialnej bez konieczności posiadania własnych instalacji. Dzięki tej roli mogą obniżyć swoje rachunki za prąd, przyczynić się do ochrony środowiska i wspierać zrównoważony rozwój.

Jeśli jesteś zainteresowany zostaniem wirtualnym prosumentem, skontaktuj się z Eko Prime. Oferujemy profesjonalne doradztwo, audyt energetyczny i wsparcie na każdym etapie realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej i umówić się na konsultację. Razem możemy tworzyć przyszłość opartą na zrównoważonym rozwoju i poszanowaniu środowiska naturalnego.

Może Cię również zainteresować

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. 
Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące fotowoltaiki i oze.
© 2023 EKOPRIME. Wszystkie prawa zastrzeżone.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
phone-handsetbubblemagnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram