Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

fotowoltaika

Opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Od 1 kwietnia 2022 roku w Polsce obowiązuje nowy system rozliczeń prosumentów z dostawcami prądu na zasadach net-billingu, który sprawił, że opłacalność fotowoltaiki stanęła pod dużym znakiem zapytania. Sprawy nie ułatwiło również mocne okrojenie programu rządowego dotyczącego dofinansowania instalacji fotowoltaicznych. Efekty tych zmian zauważyliśmy bardzo szybko w postaci znacznego zmniejszenia zainteresowania fotowoltaiką. Czy to oznacza, że inwestycja w panele fotowoltaiczne przestała być opłacalna?

Rozliczenie fotowoltaiki przed 1 kwietnia 2022 i dziś – co się zmieniło?

Osoby, które zdecydowały się na montaż instalacji fotowoltaicznej przed 1 kwietnia 2022 roku miały możliwość oddawania nadwyżek energii produkowanej przez instalację (zwłaszcza w miesiącach letnich) do sieci. Chociaż nie zarabiali na tym, to w okresie, w którym panele produkowały mniejszą ilość energii, mogli ją odebrać w 80% z sieci, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów. Taki system rozliczania, czyli tzw. net-metering, który następował w okresach rocznych, był dla prosumentów niezwykle korzystny i bardzo wygodny, a przy tym nie wiązał się z koniecznością dokonywania opłat dystrybucyjnych za użytkowanie sieci.

Jak zmieniła się ta sytuacja po 1 kwietnia 2022 roku? Wówczas w życie weszły nowe przepisy związane z rozliczaniem w systemie net-billing. W ramach tego systemu energia produkowana ze słońca jest sprzedawana do sieci, a następnie kupowana przez prosumenta po cenach rynkowych. Warto jednak podkreślić, że od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2024 roku, czyli po tzw. okresie przejściowym, nadwyżki energii mają być zgodnie ze średnią ceną rynkową energii elektrycznej z poprzedniego miesiąca kalendarzowego (po 1 lipca 2024 roku funkcjonować będzie model na podstawie cen godzinowych).

To jednak nie wszystko. Należy podkreślić, że sprzedaż energii rozliczana ma być w cenach hurtowych, natomiast jej kupno w cenie detalicznej (wyższej). Ponadto cena hurtowa związana z zakupem prądu ma być zmienna – jeżeli w danym momencie do sieci trafi dużo energii pochodzącej z fotowoltaiki, jej cena będzie spadać, a właściciele dostaną mniej za swoją nadwyżkę prądu. Wszystko to sprawia, że prosumenci zaczęli mieć spore obawy co do opłacalności paneli fotowoltaicznych oraz tego, czy warto inwestować w ogniwa fotowoltaiczne.

Opłacalność fowoltaiki w 2023 roku – co się zmieniło?

Wraz z wejściem w życie nowego systemu rozliczania fowotoltaiki zainteresowanie nią na moment uległo pewnemu zachwianiu. Dobra informacja jest jednak taka, że pomimo spadku nowych zamówień nawet o 90% w pierwszej połowie 2022 roku, na koniec zeszłego roku do sieci Tauron Dystrybucja (jednego z dwóch głównych operatorów sieci dystrybucyjnych) przyłączonych zostało 378,5 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 2,9 GW, co stanowi przyrost o ponad 105 tysięcy w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza to, że pomimo wprowadzenia niekorzystnego, zdaniem uczestników rynku, systemu rozliczenia net-billingu fowoltaika wciąż zyskuje na popularności wśród Polaków.

Czy fotowoltaika nadal się opłaca?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – oczywiście, że tak. Fotowoltaika zawsze będzie opłacalną inwestycją, ponieważ umożliwia wytwarzanie darmowej energii pozyskiwanej ze słońca. Chociaż zmienia się sposób rozliczeń, to metoda wykorzystania energii wciąż pozostaje ta sama. Co ciekawe, system, który dla nas nadal jest nowością i budzi skrajne emocje, obowiązuje już od dłuższego czasu w większości krajów europejskich, gdzie cieszy się pozytywnym odbiorem.

Nie powinna nas martwić zatem sama opłacalność ogniw fotowoltaicznych, co raczej kwestia skali tej opłacalności oraz czasu zwrotu inwestycji. Biorąc jednak pod uwagę wzrost cen energii elektrycznej od 2022 roku, a także niezbyt optymistyczne prognozy na kolejne miesiące, okazuje się, że nawet rozliczanie w systemie net-billingu stosowane w instalacjach fotowoltaicznych wciąż pozostaje bardzo korzystne. Inwestycja w fotowoltaikę jest więc doskonałym sposobem na obniżenie rachunków za prąd w 2023 roku.

    Zostaw komentarz

    Twój adres e-mail nie będzie widoczny publicznie*