Zielona energia w gospodarstwie rolnym – nowe dofinansowanie na fotowoltaikę dla rolników 2023

6 lutego, 2023

Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, Polska zajmuje 7. miejsce pod względem kosztów produkcji rolnej oraz 5. pod względem wzrostu cen produktów. Tylko w II kwartale ubiegłego roku koszty produkcji i ceny produktów rolnych wzrosły o ponad 40% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost cen energii, światełkiem w tunelu dla rolników może okazać się inwestycja w odnawialne źródła energii, m.in. w fotowoltaikę. Jest to rozwiązanie godne uwagi zwłaszcza ze względu na nową dotację dla rolników: „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie na zieloną energię i w jaki sposób możesz wykorzystać uzyskane środki!

Rusza nabór na nowe dofinansowanie w obszarze zielonej energii w gospodarstwie rolnym

Nowy rok zapowiada się bardzo obiecująco dla rolników, którzy planują proekologiczne inwestycje w najbliższym czasie. Zgodnie z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 16 stycznia 2023 roku już niedługo będą oni mogli złożyć wniosek o przyznanie wsparcia finansowego na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020. Nabór wniosków w obszarze „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” rozpoczyna się 31 stycznia 2023 roku i potrwa do 1 marca 2023 roku.

Celem dofinansowania jest wsparcie rolników w inwestycjach związanych z nabyciem instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego (fotowoltaiki) oraz infrastruktury, który umożliwia optymalne wykorzystanie energii, w tym:

  • pomp ciepła;
  • inteligentnych systemów zarządzania energią;
  • systemów magazynowania energii.

Kto może ubiegać się o dotację na zieloną energię w gospodarstwie rolnym?

Nowy program dotyczący modernizacji gospodarstw rolnych skierowany jest do rolników, czyli osób fizycznych lub prawnych, spółek osobowych prawa handlowego lub wspólników spółki cywilnej. Warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. Zgodnie z nimi o dotację może ubiegać się rolnik, który:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w formie co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej;
  • prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb) przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Ile wyniesie dotacja „Zielona energia w gospodarstwie” 2023?

Maksymalna kwota wsparcia, jakie będzie można uzyskać na operacje w obszarze zielonej energii w gospodarstwie rolnym w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi 150 tysięcy zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo rolne. Co ważne, limit ten nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszaru A-D oraz obszaru „nawadniania w gospodarstwie”.

Dobra informacja jest również taka, że dofinansowanie na zieloną energię wyniesie w tym roku:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych w przypadku tzw. „młodych rolników”, czyli osób do 40. roku życia, które mają kwalifikacje zawodowe;
  • do 50% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach.

Warto przy tym podkreślić, że wsparcie w programie we wspomnianym obszarze polega na refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że beneficjent przystępujący do programu jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów inwestycyjnych z własnych środków. Dopiero po przedstawieniu faktur może ubiegać się o wypłatę dofinansowania.

Więcej informacji na temat dotacji, a także wzory wniosku i formularze dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/zielona-energia-nabor-31-stycznia---1-marca-2023-r.

Planujesz skorzystać z nowego dofinansowania na zieloną energię w gospodarstwie rolnym? Skorzystaj z naszej oferty nowoczesnych rozwiązań z zakresu instalacji fotowoltaicznej – to najlepszy sposób na zmniejszenie wydatków na energię w Twoim gospodarstwie! Skontaktuj się z nami, byśmy mogli przygotować ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb.

Może Cię również zainteresować

Skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. 
Poznaj praktyczne rozwiązania i porady dotyczące fotowoltaiki i oze.
© 2023 EKOPRIME. Wszystkie prawa zastrzeżone.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
phone-handsetbubblemagnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram