Pruszyński-Kałużny Sp. z.o.o.

Polecamy firmę EKO PRIME jako godnego zaufania partnera, świadczącego swoje usługi fachowo i rzetelnie. Potwierdzam, że roboty zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Pruszyński-Kałużny Sp. z.o.o.

Stanisław Kałużny Pruszyński-Kałużny Sp. z.o.o.