Eko Technology

Wyrażamy zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Firmę EKO PRIME. W trakcie realizacji prac wykazała się dużym doświadczeniem i pomysłowością w zakresie rozwiązań elektroenergetycznych. Potwierdzamy, że roboty zostały wykonane terminowo, z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

Eko Technology

Robert Grubski Eko Technology