Dzień: 2 listopada 2023

Czy fotowoltaika jest bezpieczna?

Rosnące zainteresowanie tematem fotowoltaiki z jednej strony niesie za sobą wzrost świadomości na temat odnawialnych źródeł energii, jednak z drugiej sprawia, że narasta coraz więcej mitów na temat bezpieczeństwa fotowoltaiki zarówno w kontekście wpływu na środowisko naturalne, jak